Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Dette er Stord kommune sine sider for medverknad i planarbeid. - Link til kommunen si heimeside

Innspelsperioden er over, nye forslag blir derfor ikkje vurdert i planarbeidet. Når planframlegget kjem på høyring, vil det bli høve til å komme med uttale om planen ikkje er i tråd med det ein ønskjer. Førstegongs høyring er planlagt våren 2024. 

21 proposals

Results per page:
10
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share