Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Dette er Stord kommune sine sider for medverknad i planarbeid. - Link til kommunen si heimeside

Aktive oppvekstområde

Avatar: Guest-9358952
Guest-9358952

For å tiltrekke seg arbeidskraft trengst det attraktive bu- og oppvekstområde. Skulane er heilt sentrale element. Skulekrinsane må styrkast, med areal for ny bustadbygging, og spesielt einebustadar og rekkehus i ulike storleikar, som er attraktive for familiar. Kvar krins bør ha areal til barnehage.

Borneskulane kan med fordel styrkast som lokale oppvekstsenter, og ungdomsskulane (og områda rundt) som møteplassar og bydelssenter, med organisertaktivitetstilbod innan både idrett og kultur.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share