Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Dette er Stord kommune sine sider for medverknad i planarbeid. - Link til kommunen si heimeside

Help

A participatory process is a sequence of participatory activities (e.g. first filling out a survey, then making proposals, discussing them in face-to-face or virtual meetings, and finally prioritizing them) with the aim of defining and making a decision on a specific topic.

Examples of participatory processes are: a process of electing committee members (where candidatures are first presented, then debated and finally a candidacy is chosen), participatory budgets (where proposals are made, valued economically and voted on with the money available), a strategic planning process, the collaborative drafting of a regulation or norm, the design of an urban space or the production of a public policy plan.

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan

About this process

Stord kommune har starta arbeidet med å laga ny kulturplan og i samband med dette ynskjer me dialog og innspel frå innbyggjarane i kommunen. Kulturplanen skal bli det overordna kulturpolitiske dokumentet og skal visa kva visjonar og mål Stord kommune har for utvikling av dei ulike kunst- og kulturområda i åra som kjem.

For at planen skal bli god, må ulike meiningar og ynskjer koma fram. Ei tidleg involvering av innbyggjarar og relevante aktørar er viktig for forankring av planen. Det blir invitert til ein aktiv medverknad i form av møter med det lokale kulturlivet og andre representantar frå ulike kunst- og kulturfelt, det er viktig å sikre brei medverknad frå ulike aldersgrupper.Reference: stord-PART-2023-03-153

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share