Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Dette er Stord kommune sine sider for medverknad i planarbeid. - Link til kommunen si heimeside

Reguleringsplan Almås innmark

Avatar: Guest-12579304
Guest-12579304

Planen har i dag eit rekkefølgekrav knytt til veg/fortau som stopper utbygging av Almås. Planer om utbygging av tursti Almås - Nysæter kan vera eit alternativ/ kompenserende tiltak for gående/syklende i Almåsvegen dersom denne turstien blir etablert som gangveg/sykkelsti. Dette kan vera medvirkande til at kravet knytt til vegen over Almås kan nedjusterast i forhold til reguleringsplanen på ein slik måte at videre utbygging av Almås kan fortsette. I tillegg bidrar dette til sikrere skuleveg.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share