Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Dette er Stord kommune sine sider for medverknad i planarbeid. - Link til kommunen si heimeside

Pilotprosekt: Barn og unge si medverknad i kommunale planprosessar

February
10
-
Kulturhuset
Hamnegata, Leirvik, Stord, Vestland, Norge
OpenStreetMap - Hamnegata, Leirvik, Stord, Vestland, Norge
Avatar: Official meeting
Official meeting

Eining for kultur og fagkontor plan fekk i august midlar frå Kulturtanken (Ekstern lenke)

 til gjennomføring av eit prosjekt som skulle ha fokus på barn og unge si medverknad i kommunale planprosessar.

Målet med prosjektet var å finna gode metodikkar for korleis kommunen kan skapa engasjement og inkludera barn og unge i planarbeid. Me har hatt fokus på at barn og unge skal få høve til å komma med innspel gjennom ulike kunstuttrykk, og erfaringane og resultata vart presentert for politikarar, administrasjon med fleire, i dag fredag 10. februar.

Barna laga innspel med desse tre tema som innfalsvinkel:

  • der eg bur, korleis vil me ha det?
  • det eg likar å gjere - kva ynskjer du å fylle tida med?
  • dette tek me var på - kva vil me ha med oss inn i framtida?


Resultata vart vist i form av visuell kunst, teater, dans, podcast, minecraftfilm og film. Etter presentasjonen fekk administrasjonen, ordførar og politikarar snakka med elevane om innspela.

Les meir om prosjektet her (Ekstern lenke)


Confirm

Please log in

The password is too short.

Share