Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Dette er Stord kommune sine sider for medverknad i planarbeid. - Link til kommunen si heimeside

Page

Den nye, reviderte kommunedelplanen for kulturmiljø skal erstatte kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø og plan for bygningsvern frå 2009.

Ein kommunedelplan for kulturmiljø gjev kommunen større kunnskap og innsikt, og skal fungere som eit verkty og ressurs for undervisning, formidling, folkehelse, vern, arealplanlegging, forvaltning og næringsutvikling. Hovudføremålet med planarbeidet er å gje kommunen eit godt, oppdatert styringsdokument. Planen skal gje føreseielege rammer for forvaltning av lokale kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap samt bygningsvern. Revisjon av kommunedelplanen skal bidra til systematisk oppdatering, oppfølging og formidling av kulturminna.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share